Tandartskosten terug in de basisverzekering?

tandartskosten terug in het basispakket ?

Komen de tandartskosten terug in de basisverzekering ? De vraag is of dit de gewenste gevolgen heeft voor iedereen. lees in dit artikel de verschillende standpunten en feiten.

Dokters van de wereld

Mensenrechtenorganisatie Dokters van de wereld is een organisatie die zich richt op het toegankelijk maken van zorg. Dokters van de wereld komt binnenlands en buitenlands op voor het recht op gezondheid. De belangrijkste gedachte die de organisatie heeft is “iedereen toegang geven tot gezondheidszorg. Zeker voor wie uitgesloten zijn.’’ Afgelopen maand heeft de organisatie 75 duizend handtekeningen opgehaald om mondzorg in het basispakket te krijgen. De reden voor de inzameling is dat er naar zeggen tussen 0,5 en 1,5 miljoen Nederlanders de tandarts vermijden door geldgebrek.

Invloed van corona op de tandzorg

Vanaf het begin van de pandemie is er minder aandacht geweest voor de reguliere zorg. Door het gevolg van de corona uitbraak en de angst om besmet te raken is de reguliere zorg uitgesteld. Het uitstellen van de zorg heeft als gevolg gehad dat er nu een opstapeling is van de achterstallige mondzorg. Met het tandartsbezoek hebben cliënten zowel de problemen als de kosten voor zich uitgeschoven. Het goed verzekerd zijn is belangrijk om wel alle profijt te krijgen van de zorg en niet voor onverwachte kosten te komen staan.

Tandzorg uit de basisverzekering in 2006

Het basispakket is van helemaal vergoed in 1980 maar gedeeltelijk vergoed in 1990. Het systeem van nu vergoed alleen voor kinderen tot 18 jaar. Het vergoeden van de tandarts is steeds moeilijker geworden doordat er alsmaar meer behandelingen komen die ook meer kosten. De kosten van de tandarts worden meer en de vergoeding blijft hetzelfde. De vraag is of er inderdaad veel Nederlanders geen toegang hebben tot mondzorg door de kosten. Koen Kuijper schreef in zijn artikel over de kwestie dat er tijdens het ziekenfonds ook al ruim 1 miljoen cliënten zich afwezig hielden. “Zorgmijders blijven dus bestaan” zo schreef hij in zijn artikel. En zelfs met de vergoeding kunnen de kosten via het eigen risico toch weer bij de mensen zelf komen te liggen.

Verzekerde zorg

Het probleem ligt niet bij het toegankelijk maken van de zorg. Kinderen tot 18 jaar hebben gratis mondzorg bij de basisverzekering van de ouders. Hier is een goed onderscheid te maken tussen kinderen met ouders van een boven modaal inkomen en kinderen van ouders met een inkomen onder het modaal. Van de kinderen met goed verdienende ouders gaan gemiddeld 98% naar de tandarts en kinderen met ouders met een laag inkomen 92% (CBS, 2019). Dit wil zeggen dat het geld niet het probleem is. Het probleem van geld ligt voornamelijk bij het ontdekken van problemen rondom het gebit, als er geen aanvullende verzekering is aangesloten loop je kans om voor onverwacht hoge kosten te komen staan. Zorg dus voor een goede tandartsverzekering.

Rate this post