Stijging DSW zorgpremie invloed op de tandartsverzekering?

dsw

Zorgverzekeraar DSW heeft haar nieuwe premie voor het volgende jaar bekend gemaakt. Normaal gesproken maakt DSW haar premie een week na Prinsjesdag al bekend maar voor het eerst in 15 jaar is dit de zorgverzekeraar niet gelukt. Toch zijn zij traditiegetrouw nog steeds de eerste verzekeraar die haar premie voor 2022 bekend heeft gemaakt. Het kabinet berekende al dat de premie in 2022 gemiddeld zal stijgen met 2,58 euro. Wat is de nieuwe zorgpremie van zorgverzekeraar DSW?

Vaststellen zorgpremie DSW

Zorgverzekeraar DSW verwacht dat de zorgkosten het komende jaar alleen maar zullen toenemen door de stijgende lonen van het zorgpersoneel en de steeds duurdere prijzen van medische behandelingen. Zij hebben berekend dat dit zal leiden tot een stijging van 7,50 euro per maand. Door de compensatie die verzekeraars krijgen voor de coronakosten kan deze hoge premie worden beperkt.

Omdat DSW de eerste verzekeraar is die haar zorgpremie bekend heeft gemaakt, wordt duidelijk dat zij niet afhankelijk is van haar concurrenten. Bij het vaststellen van de zorgpremie kijkt DSW naar de kosten in het lopende jaar, de verwachting van het volgende jaar, de loonstijgingen en de specifieke zaken die een rol spelen bij het berekenen van de premie. Andere verzekeraars zullen hun zorgpremies vóór 12 november 2021 bekend moeten maken.

Stijging DSW zorgpremie 2022

Komend jaar gaat de zorgpremie van verzekeraar DSW met 3,25 euro per maand omhoog. Dit zorgt ervoor dat de maandelijkse premie in 2022 op een bedrag van 127,75 euro per maand terecht komt. Het eigen risico van DSW blijft 375 euro, dit is dus 10 euro lager dan het wettelijk bepaalde eigen risico van 385 euro.

Tandartsverzekering DSW

Of de stijging van de zorgpremie invloed heeft op de tandartsverzekering van DSW is nog niet bekend. Binnenkort vind je op deze pagina meer informatie over de eventuele invloed van de premiestijging.

Overstappen zorgverzekering

De vraag is of de premiestijging invloed zal hebben op het aantal verzekerden bij de zorgverzekeraar DSW. Het jaarlijkse overstappercentage zit rond de 6,5%. Als een zorgverzekeraar de premie flink omhoog doet, is er een grotere kans dat verzekerden gaan overstappen. Om deze reden is het voor een verzekeraar verstandig om niet teveel dan het gemiddelde te stijgen.

5/5 - (1 stemmen)